Dutch Language file voor Yealink T42G versie 80

Internationale firmware vs. Nederlandse firmware

De Yealink modellen die in Nederland beschikbaar zijn kunnen met een Internationale of Nederlandse firmware versie zijn geleverd. De internationale versie is te herkennen aan de firmware code. Deze is opgebouwd uit AA.BB.CC.EE (AA=model . BB=Major version . CC=regio . DD=Minor version). De internationale versie heeft CC code 0. De Nederlandse versie (geleverd door de distributeur Lydis) heeft CC code 188.

Een Internationale T42G kan de firmwarecode 29.82.0.20 hebben.
Een Nederlandse T42G kan firmwarecode 29.82.188.20 hebben.

Op Internationale firmware modellen kan geen Nederlandse firmware geladen worden. Een upgrade in de webinterface zal een foutmelding geven. Daarom zal er via autoprovisioning een aangepast taalbestand geladen moeten worden.

Taalbestand laden via autoproviosioning

Voor het laden van het Nederlandstalige taalbestand moet autoprovisioning zijn ingericht. Een autoprovisoning server kan een lokale FTP of TFTP server zijn. Of een shared hosted FTP server. In de configuratie pagina is deze locatie in te voeren via Settings>Auto Provision>Server URL. En selecteer Autoprovision Now. Het toestel zal nu de bestanden ophalen bij de FTP/TFTP server. In het configuratiebestand wordt ook verwezen naar het nieuwe dutch language file yealink zodat het display in het Nederlands wordt weergegeven. Pas na het terugzetten van het toestel naar fabrieksinstellingen of het upgraden van de firmware is het opnieuw verwijzen naar de autoprovisoning FTP/TFTP server weer nodig.
Op de supportsite van Yealink zijn handleidingen beschikbaar met uitgebreide uitleg. Deze handleidingen vind je op de site van Yealink

Nederlands taalbestand

Voor de internationale firmware v80  heb ik een Nederlands taalbestand gemaakt. In het verleden was dit taalbestand tegen een kleine vergoeding te downloaden. Omdat ik je adviseer om een recentere versie dan v80 te gebruiken kun je deze niet meer downloaden.

Geef een reactie